Grafički dizajn može se opisati kao vrsta umjetnosti koja povezuje apsolutno sve grane ljudskih djelatnosti: od humanističkih znanosti, preko tehničkih pa sve do društvenih znanosti. Obuhvaća izradu određene tipografije, pripremanje i obradu fotografija ili ostalih vizualnih elemenata.

Grafički dizajn primjenjuje se s ciljem komuniciranja s korisnicima, odnosno potencijalnim klijentima ovisno o tome u koju se svrhu koristi. Dok se prije koristio isključivo za uređivanje tiskanih izdanja, zahvaljujući razvoju i napretku tehnologije danas se pomoću njega uređuju web-stranice, portali, web shopovi i sl. kako bi se postigla dodatna vrijednost tog mrežnog izvora.

Osim toga grafičkim dizajnom oblikuje se dizajn ambalaže nekog proizvoda ili se promovira vizualni identitet.

S obzirom na to da grafički dizajn odaje poruku svim posjetiteljima, nužno je poznavanje određenih vještina koje zadovoljavaju kriterije kao što su:

  • vidljivost i prepoznatljivost (identitet)
  • čitljivost
  • privlačenje pažnje
  • prenošenje poruke koja se želi poslati
  • stvaranje emocija kod korisnika koje potiču na akciju odnosno kupovinu proizvoda, pretplatu na newsletter i sl.
  • isticanje od konkurencije

Elementi grafičkog dizajna

Elementi grafičkog dizajna odnose se na tekst, slike, video isječke i ostale stvari vezane za isticanje određenog brenda ili proizvoda. Osim toga, i ne manje važno, grafički dizajn obuhvaća i korištenje određenih boja te oblika za kreativno ispunjavanje prostora na web stranici ili na tiskanom izdanju neke publikacije.

Uređenje odnosno oblikovanje teksta naziva se tipografija. Grafički dizajner zadužen je za osmišljavanje i oblikovanje teksta korištenjem više različitih tipova slova te kombiniranjem njihovih veličina i određivanjem proreda između slova i redova.

Na kraju, no ne najmanje važan element grafičkog dizajna odnosi se na linije. Pomoću njih grafički dizajneri uređuju podjelu prostora ili odvajaju sadržaj na stranici. Kao što postoji jako veliki broj fontova, isto su tako neograničene mogućnosti linija za oblikovanje cjelokupnog izgleda tiskanog ili online izdanja i web-stranica.

Grafički dizajn uređuje se pomoću namjenskih softwarea kao što su Adobe Illustrator ili Adobe Photoshop.