U ovome poglavlju govori se o važnosti poruke koju sadržaj kvalitetno izrađene internetske stranice ima za njezinu uspješnost. Od čega se sastoji web stranica, tekst kao najvažniji dio sadržaja i kako ga urediti prema SEO smjernicama?