Trendovi u grafičkom dizajnu u 2019. godini

Trendovi se mijenjaju u svim aspektima života pa tako i u grafičkom dizajnu. Nova tehnologija omogućuje grafičkim dizajnerima da svakodnevno uživaju u istraživanju najnovijih alata koji će im pomoći u vizualiziranju i realiziranju njihovih ideja. Ove se godine na području grafičkog dizajna i izdavaštva javljaju jedni novi trendovi koji će nadopuniti i obogatiti trendove iz proteklih godina.

Trendovi u grafičkom dizajnu u 2019. godini

  • piktogrami kao logo: piktogrami su jednostavni slikovni prikazi koji lako daju iščitati ono što predstavljaju. U 2019. godini raste popularnost loga izrađenih u stilu piktograma. Pomoću piktograma može se puno lakše prenijeti poruka jer je zapravo riječ o jedinstvenim simbolima.
  • 3D tipografija: u posljednjih nekoliko godina trodimenzionalnost osobito dominira u grafičkom dizajnu, a u 2019. godini 3D tipografija dobiva novi značaj. Dodatna dubina u 3D kompoziciji dobiva pažnju publike koja će se zaustaviti nad slikom ili tekstom. Važno je napomenuti kako nema točnog ili pogrešnog fonta za 3D dizajn jer svaki od njih nudi jedinstvene mogućnosti.
  • asimetrija: dok se prije težilo simetriji odnosno ujednačenosti, danas je na prvom mjestu asimetrija. Asimetrični dizajn također zaokuplja čitatelja, a ono što je još važnije, prenosi taj osjećaj pokreta i energije koji prevladava na slici.
  • gradijent odnosno prijelaz jedne boje u drugu: prijelazi iz jedne u drugu boju već neko vrijeme uživaju svoju popularnost. Sve je više izgledno da će se u 2019. godini njihov najznačajniji utjecaj odraziti u dizajniranju logotipa.
  • serif: nakon dugogodišnje vladavine sans serif fontova, u modu se ponovno vraćaju serifi odnosno slova s ukrasnim završetcima koji će se osobito koristiti u modnim časopisima.
  • otvorena kompozicija: slično poput asimetrije, i otvorene kompozicije otvaraju brojne mogućnosti kada je u pitanju grafički dizajn. One odbacuju sav sklad, a kaotične i naizgled nepovezane elemente objedinjuju u cjelinu. Otvorena kompozicija publici oslobađa maštu i omogućuje im slobodno razmišljanje u svim smjerovima.