Važnost tipografije u grafičkom dizajnu

Tipografija ima važnu ulogu u grafičkom dizajnu. Ona snažno utječe na način kojim će ljudi reagirati na određeni proizvod ili marku proizvoda. Iz tog razloga važno je pažljivo odabrati vrstu fonta jer je odgovarajuća i dosljedna upotreba odabrane tipografije jednako važna kao i boje, linije, prazan prostor i ostali elementi grafičkog dizajna. Osim oblika slova odnosno fonta, tipografija uključuje i veličinu slova, boju slova i razmak između njih. Tipografija je spoj znanosti i umjetnosti te mora biti savršeno uklopljena u zamišljeni dizajn.

Važnost tipografije u grafičkom dizajnu

  • stvaranje emocija kod korisnika: pažljivo odabrana tipografija omogućuje grafičkim dizajnerima da dočaraju i stvore određenu emociju kod korisnika. Vješto korištenje odabranih fontova privlači pozornost potencijalnih klijenata.
  • medij komunikacije: fontovi imaju važnu ulogu u komuniciranju i motiviranju publike da se još više zainteresiraju za određeni proizvod ili uslugu. Raspored sadržaja, odabir boja i fontova te ostalih detalja koji se koriste u dizajniranju web-stranice jasno govore o vrsti tvrtke ili proizvoda.
  • Kvalitetna tipografija pridonosi smanjenom naprezanju tijekom čitanja. Slova bi trebala biti jasna i čitka, ovisno, naravno, o vrsti i namjeni proizvoda.
  • privlačenje pažnje: pomoću tipografije može se veoma lako privući pažnja čitatelja. Ipak, potrebno je i zadržati tu pažnju. To se postiže korištenjem odabrane tipografije koja će naizgled dosadni tekst učiniti zanimljivijim.
  • hijerarhija informacija: hijerarhija informacija označava kategorizaciju tekstova unutar jednog članka prema njihovoj važnosti. Zato se koriste različite vrste i veličine fontova kako bi čitatelji lakše razlikovali glavne od sporednih tekstova.
  • skladnost: korištenje određene tipografije i identičnih uzoraka na cijeloj ambalaži proizvoda ili na web-stranici stvara harmoniju kojoj se također treba pridavati važnost. Skladan dizajn potiče i stvara određeni umjetnički dojam.
  • odraz profesionalnosti: ispravan odabir i korištenje tipografije u grafičkom dizajnu je odraz profesionalnosti. Upotreba odgovarajućih fontova, veličine slova i razmaka među njima ključ je kojim se stječe povjerenje kupaca.
  • povećava vrijednost poslovanja i pridonosi poslovnom uspjehu.